THÔNG TIN CÁC KHOẢN THU TIỀN CỦA HỌC SINH – NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GDĐT  BẮC TÂN UYÊN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LẠC AN                                     Độc lập  –  Tự do  –  Hanh Phúc

 

 

THÔNG TIN CÁC KHOẢN THU TIỀN CỦA HỌC SINH

Năm học 2017-2018

——————-

 

Căn cứ vào công văn 1209/SGDĐT – KHTC của Sở giáo dục ngày 13 tháng 07 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi năm học 2017 – 2018;

Thực hiện theo công văn số 632/PGDĐT-KT ngày 07 tháng 9 năm 2017 về việc tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018;

Trường THCS Lạc An báo cáo các khoản thu, chi đầu năm học 2017 – 2018 như sau:

 

A/ các khoản thu bắt buộc:

1/ Thu và sử dụng học phí

Căn cứ vào công văn 01/2017/NQ/HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh Bình Dương ngày 20 tháng 07 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở GDMN và giáo dục phổ thông trên địa bàn Tỉnh Bình Dương từ năm học 2017 -2018 đến năm học 2020 – 2021

-Mức thu: 40.000 đồng/ tháng /học sinh

– Phương thức thu: Học kì I: thu 4 tháng ( tháng 9,10,11,12)

– Học kì II: Thu 5 tháng ( Tháng 01,02,3,4,5 )

– Phương thức chi: 60% chi cho các hoạt động của nhà trường trong năm học . 40% hổ trợ ngân sách để chi lương cho cán bộ giáo viên và nhân viên.

         * Về chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 TTLT-BGDDT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo – Bộ Tài Chính – Bộ Lao Động – Thương binh và xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021. Riêng chuẩn nghèo và hộ cận nghèo áp dụng theo quy định của Tỉnh.

( Số liệu học sinh nghèo và cận nghèo trường đang cập nhật và báo cáo sau ).

2- Thu bảo hiểm y tế.

– Mức thu: 351.000 đồng/học sinh/năm ( Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2018 ).

– Phương thức thu: thu 1 lần vào đầu tháng 12 năm 2017.

– Phương thức chi: Giao nộp 100% số tiền thu về kho bạc Nhà nước huyện Bắc Tân Uyên theo quy định của bảo hiểm y tế tỉnh Bình Dương.

* không thu đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo vì đã được UBND xã cấp theo quy định.

 

  1. Các khoản thu khác.

1- Thu hộ – chi hộ

1.1- Phù hiệu trường.

– Mức thu: 10.000 đ/hs.

– Đối tượng thu: Học sinh toàn trường.

– Mức chi: Mỗi học sinh được mua 4 phù hiệu ( giá 2.500 đ/ cái ).

1.2- Thẻ học sinh.

– Mức thu: 1.000 đ/hs.

– Đối tượng thu: Học sinh toàn trường.

– Mức chi: Mỗi học sinh được mua 1 thẻ ( giá 1.000 đ/ cái ).

1.3- Phiếu liên lạc gia đình.

– Mức thu: 4.000 đ/hs.

– Đối tượng thu: Học sinh toàn trường.

– Mức chi: Mỗi học sinh được mua 1 phiếu ( giá 4.000 đ/ phiếu ).

1.4- Học bạ.

– Mức thu: 8.000 đ/hs.

– Đối tượng thu: Học sinh lớp 6.

– Mức chi: Mỗi học sinh được mua 1 quyển ( giá 8.000 đ/q  ).

1.5- Túi đựng hồ sơ học sinh.

– Mức thu: 5.000 đ/hs.

– Đối tượng thu: Học sinh lớp 6.

– Mức chi: Mỗi học sinh được mua 1 túi ( giá 5.000 đ/ túi ).

1.6- Bộ đồ thể dục thể thao.

– Mức thu: 105.000 đ/hs.

– Đối tượng thu: Học sinh lớp 6 ( học sinh các lớp trên nếu có nhu cầu mua mới ).

– Mức chi: Mỗi học sinh được mua 1 bộ ( giá 105.000 đ/ bộ ).

2- Thu theo thỏa thuận.

2.1- Bảo hiểm tai nạn.

– Mức thu: 60.000 đ/hs.

– Đối tượng thu: Học sinh toàn trường ( không bắt buộc ).

– Mức chi: Mỗi học sinh được mua 1 bảo hiểm tai nạn ( giá 60.000 đ/ hs ).

2.2- Tiền học buổi 2. ( Lớp học 2 buổi/ngày )

– Mức thu: 100.000 đ/tháng/học sinh.

– Đối tượng thu: Học sinh toàn trường.

– Phương thức thu: Thu theo từng tháng ( Từ ngày 25 đến 30 hàng tháng . trong đó có 3 tháng chỉ thu 50.000 đ/ học sinh. Lý do: thi học kì và nghỉ tết âm lịch).

– Phương thức chi: Chi hàng tháng theo định mức sau:

+ 80% cho giáo viên trực tiếp dạy.

+ 3% cho công tác tổ chức, quản lý.

+ 3 phần trăm cho công tác thực hiện hồ sơ sổ sách thu- chi của kế toán -Thủ quỹ.

+ 4% cho công tác thu tiền của giáo viên chủ nhiệm lớp.

+ 10% hổ trợ điện, nước và hồ sơ lớp học.

  1. Đối với phí hoạt động của Ban Đại Diện cha mẹ học sinh.

Trường không chủ trương thu mà chỉ vận động gia đình học sinh đóng góp ( không định mức đóng góp: Gia đình muốn đóng góp bao nhiêu cũng được; không đóng góp cũng được và số tiền vận động được do Ban Đại diện CMHS trường giữ và chi theo dự toán thống nhất với trường sau khi tổng kết được số tiền đóng góp).

Trên đây là tình hình thu các khoản tiền của học sinh trong năm học 2017-2018./.

 

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        ( Đã kí )

 

                                                                                                              Nguyễn Văn Hùng