CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG  – NĂM HỌC 2016-2017

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG – NĂM HỌC 2016-2017

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017    I- CHI BỘ TRƯỜNG HỌC   Ông Nguyễn Văn Hùng – Chức vụ: Bí thư 2- Các đảng viên: – Nguyễn Thị Kiều Anh – Nguyễn Thị Phương Thảo – Dương Thúy Hà – Nguyễn Nhật…
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LẠC AN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LẠC AN

Trường trung học cơ sở Lạc An là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về mặt Nhà nước; Phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Bắc Tân Uyên là cơ quan…