Công khai thông tin chất lượng giáo dục – Năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục – Năm học 2017-2018

Biểu mẫu 09 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TRƯỜNG THCS LẠC AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập- Tự do-…
THÔNG TIN CÁC KHOẢN THU TIỀN CỦA HỌC SINH  – NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG TIN CÁC KHOẢN THU TIỀN CỦA HỌC SINH – NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GDĐT  BẮC TÂN UYÊN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LẠC AN                                     Độc lập  –  Tự do  –  Hanh Phúc     THÔNG TIN CÁC KHOẢN THU TIỀN CỦA HỌC SINH Năm học 2017-2018 ——————-   Căn cứ vào công văn 1209/SGDĐT – KHTC…
Công khai thông tin cơ sở vật chất – Năm học 2017-2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất – Năm học 2017-2018

Biểu mẫu 10 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD&ĐT BẮCTÂN UYÊN TRƯỜNG THCS LẠC AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập- Tự do- Hạnh…