Hình ảnh Kỳ thi học sinh giỏi thực hành Lý – Hoá – Sinh cấp THCS cấp Huyện – Năm học 2016-2017.

00442.00_00_08_36.Still002 00442.00_00_14_17.Still001 00442.00_00_56_23.Still003 00442.00_01_12_44.Still004 00442.00_01_18_12.Still005 00442.00_01_29_58.Still006 00442.00_01_33_45.Still028 00442.00_01_48_28.Still007 00442.00_02_39_31.Still008 00442.00_02_45_59.Still025 00442.00_02_56_06.Still024 00442.00_03_00_52.Still026 00442.00_03_13_37.Still027 00442.00_03_40_46.Still009 00442.00_03_57_40.Still023 00442.00_04_08_23.Still022 00442.00_04_10_18.Still021 00442.00_04_21_55.Still010 00442.00_04_35_48.Still011 00442.00_04_41_30.Still020 00442.00_04_50_44.Still013 00442.00_05_03_19.Still012 00442.00_05_24_12.Still019 00442.00_05_25_52.Still018 00442.00_05_33_32.Still014 00442.00_05_38_12.Still015 00442.00_05_44_09.Still016 00442.00_05_45_51.Still017