CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016-2017

 

 

I- CHI BỘ TRƯỜNG HỌC

 

  1. Ông Nguyễn Văn Hùng

– Chức vụ: Bí thư

2- Các đảng viên:

– Nguyễn Thị Kiều Anh

– Nguyễn Thị Phương Thảo

– Dương Thúy Hà

– Nguyễn Nhật Linh

– Nguyễn Thị Ngọc Linh

– Lâm Thị Kim Tuyết

 

II- LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

 

  • Ông nguyễn Văn Hùng

– Chức vụ: Hiệu trưởng

– Số điện thoại di động: 0967332039

– Địa chỉ Email: ht.thcslan@gmail.com

2- Ông Lê Tấn Phát

– Chức vụ: Phó hiệu trưởng chuyên môn

– Số điện thoại di động: 0912614563

– Địa chỉ Email:

 

III- CÔNG ĐOÀN

 

  • Bà Nguyễn Thị Kiều Anh

– Chức vụ: Chủ tịch công đoàn cơ sở

– Số điện thoại di động: 0932173179

– Địa chỉ Email:

2- ông Nguyễn Nhật Linh

– Chức vụ: phó chủ tịch công đoàn cơ sở

– Số điện thoại di động:

– Địa chỉ Email:

3- Bà Hồ Cẩm Lệ

– Chức vụ: Ủy viên nữ công

– Số điện thoại di động:

– Địa chỉ Email:

 

IV- Đoàn Thanh niên CSHCM

 

1- Bà Trần Thiên Hà

Chức vụ: Bí thư

– Số điện thoại di động: 0967332039

– Địa chỉ Email:

2- Bà Lâm Thị Kim Tuyết

Chức vụ: Phó bí thư

– Số điện thoại di động: 0967332039

– Địa chỉ Email:

 

V- Đội thiếu niên TPHCM

 

– Bà Nguyễn Bùi Kim Ngọc

– Chức vụ: Tổng phụ trách Đội TNTPHCM

– Địa chỉ Email:

 

VI- CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

 

1- Tổ Văn phòng: Số lượng thành viên: 11 người.

 

STT  Họ và tên Nhiệm vụ chuyên môn  Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Kế toán Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Văn thư Tổ phó
3 Nguyễn Bùi Kim Ngọc Phụ trách Đội TNTPHCM
4 Đỗ Thị Thu Tâm Giám Thị
5 Đoàn Văn Tiều Phụ trách thư viên
6 Nguyễn Thị Ngọc Linh Phụ trách thiết bị
7 Nguyễn Thiện Khiêm Bảo vệ
8 Hà Công Nhật Bảo vệ
9 Nguyễn Văn Cường Bảo vệ
10 Lê Thị Lài Phục vụ
11 Vũ Thị Kim Loan Phục vụ

 

2- Tổ văn, nhạc, họa: Số lượng thành viên: 6 người.

 

STT  Họ và tên Nhiệm vụ chuyên môn  Ghi chú
1 Huỳnh Thị Minh Hồng Dạy môn ngữ văn Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Phương Thảo Dạy môn ngữ văn Tổ phó
3 Vi Văn Lương Dạy môn ngữ văn
4 Trương Hồng Hạnh Dạy môn ngữ văn
5 Kha Thị Minh Ánh Dạy môn ngữ văn
6 Nguyễn Thị Hoa Dạy môn âm nhạc

 

3- Tổ Sử, địa, GDCD, Tiếng Anh: Số lượng thành viên: 8 người.

 

STT  Họ và tên Nhiệm vụ chuyên môn  Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hồng Vân Dạy môn lịch sử, GDCD Tổ trưởng
2 Nguyễn Thanh Hoài Dạy môn Địa lý Tổ phó
3 Nguyễn Văn Tình Dạy môn lịch sử
4 Nguyễn Trí Thông Dạy môn lịch sử
5 Lê Thị Tiến Dạy môn GDCD
6 Nguyễn Thái Hòa Dạy môn Tiếng  Anh
7 Trần Thiên Hà Dạy môn Tiếng Anh
8 Hà Thị Thu Hương Phụ trách phòng học Tiếng Anh

 

4- Tổ Toán, tin học : Số lượng thành viên: 6 người

 

STT  Họ và tên Nhiệm vụ chuyên môn  Ghi chú
1 Dương Thúy Hà Dạy môn toán Tổ trưởng
2 Nguyễn Nhật Linh Dạy môn toán Tổ phó
3 Đặng Thị Bước Dạy môn toán
4 Nguyễn Thị Phương yến Dạy môn toán
5 Lâm Thị Kim Tuyết Dạy môn tin học
6 Nguyễn Thị Kiều Chinh Dạy môn tin học

 

5- Tổ lý, hóa, công nghệ : Số lượng thành viên: 6 người

 

STT  Họ và tên Nhiệm vụ chuyên môn  Ghi chú
1 Nguyễn Doãn Tác Dạy môn Vật lý Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Kiều Anh Dạy môn hóa học, C.nghệ Tổ phó
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Dạy môn hóa học
4 Lê Thị Hoàng Oanh Dạy môn công nghệ
5 Nguyễn Hữu Quang Phụ trách phòng vật lý
6 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Phụ trách phòng hóa học

 

6- Tổ sinh, thể dục: Số lượng thành viên: 4 người

 

STT  Họ và tên Nhiệm vụ chuyên môn  Ghi chú
1 Lê Văn Dũng Dạy môn sinh học Tổ trưởng
2 Hồ Cẩm Lệ Dạy môn sinh học
3 Trần Thanh Tùng Dạy môn thể dục
4 Đoàn Thị Trúc Ly Dạy môn thể dục