Lịch thi Khối lớp 9 – Học kỳ 2 – Năm học: 2016-2017

TRƯỜNG THCS LẠC AN
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II;NĂM HỌC 2016-2017
KHỐI 9-BUỔI SÁNG
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/4/2017.
NGÀY MÔN Thời gian làm bài Giờ mở đềtại phòng Hội đồng Giờ phát đề tại lớp. Ghi chú
24/4/2017 Ngữ văn 90 phút 7g00 7g10
Vật lý 60 phút 9g20 9g30
26/4/2017 Toán 90 phút 7g00 7g10
Hóa học 60 phút 9g20 9g30
27/4/2017 Lịch sử 60 phút 7g00 7g10
Sinh học 60 phút 8g40 8g50
28/4/2017 Tiếng Anh 60 phút 7g00 7g10
Địa lý 60 phút 8g40 8g50
Chú ý: Môn Công nghệ thi thực hành cùng kiểm tra các môn Họa;Thể dục;Tin học,GDCD; Kiểm tra kỹ năng nói từ ngày 17/4 đến 22/4/2017.
Lạc An,ngày 01 tháng 4 năm 2017
Chủ tịch Hội đồng
Nguyễn Văn Hùng