MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3.